Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Rybářský řád rybníka Výlanta na sezónu 2018
1.)   Rybolov smí být zahájen pouze s platným pověřením k lovu ryb (povolenkou) vydaným ZDV Fryšták. Před zahájením lovu je každý lovící povinen se s následujícími podmínkami lovu seznámit. Porušení těchto pravidel povede k odebrání povolenky a vykázání dotyčného od vody.
Rybolov probíhá přes den vždy o víkendech na všech březích rybníka, v době nočního lovu probíhá rybolov pouze na straně přilehlé k potoku (od lesa se neloví).
2.) Lovící je povinen mít k lovu: Dřevěný nebo plastový skládací metr (v žádném případě metr krejčovský nebo svinovací), podběrák, vezírek s kruhy nebo tzv. ekovezírek, vyprošťovač háčků a nově i podložku pod rybu (je možné zapůjčit přímo na rybníce). Loví se na 2 pruty nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky bez protihrotu, nebo se zamáčklým protihrotem (platí i pro lov na tzv. srkačku ). Háček, který nelze zamáčknout nesmí být použit k lovu (toto pravidlo bude kontrolováno denní službou, která má právo dle bodu 8. rybářského řádu lovícího požádat o vytažení nahozených prutů na břeh).  Při lovu na přívlač se loví pouze na jeden prut. Zakrmování je povoleno, v případě použití kukuřice, bobů či hrachu musí být krmný partikl dostatečně uvařený.
  !!! POZOR !!!
Na rybníce platí po celý rok zákaz lovu na nástrahy živočišného původu a loví se pouze na háčky bez protihrotu.
3.) S rybou vracenou zpět do vody je nutné zacházet co nejšetrněji a pokud to situace dovolí, je vhodné vyprostit háček přímo ve vodě. Pokud to není možné, lovící má povinnost rybu vyprostit na vhodné rybářské podložce (součást povinné výbavy).  Při každém kontaktu s rybou vždy nejprve ovlhčete ruce ve vodě ! 
 !!!! Při fotografování se s ulovenou rybou je zakázáno stát !!!!!!!
4.) Základní cena denní povolenky je 150 Kč. Základní cena povolenky k nočnímu lovu je 250 Kč. V obou případech se loví na 2 pruty, v případě zájmu o lov na více prutů je třeba dokoupit si další povolenku.
K základní ceně povolenky může být dokoupena ulovená ryba za aktuální ceníkovou cenu za 1 kg živé váhy (počet ryb není omezen). Lovné délky ryb jsou uvedeny v bodě 5, ceny ryb jsou aktualizovány na www.rybnikvylanta.estranky.cz a vyvěšeny v buňce u rybníka.
V případě zájmu o ponechání si ulovené ryby musí lovící neprodleně rybu přinést denní službě ke zvážení, zapsat ji do povolenky a po zaplacení vezírek s rybou umístit s přiděleným číslem v prostoru u mola před buňkou.
Po ukončení lovu je třeba povolenku odevzdat denní službě. Toto platí i pro povolenku, které vypršela platnost a není na ní zapsán žádný úlovek.
5.) Lovné délky: Kapr 40-55 cm, Amur 50-70 cm, Tolstolobik 50 cm,Štika 60-80cm, Candát 50-70 cm, Úhoř 50 cm, Lín 30 cm, Sumec 90 cm, lososovitá ryba je bez lovné míry.

(Horní míra ponechané ryby je myšlena včetně dané míry.)

  Plevelný druh cejn obecný nesmí být po ulovení vrácen zpět do vody !!!

  !!! Délka ryby se měří se zavřenou tlamou a po delší část ocasní ploutve !!!

6.) Prodej povolenek: prodej probíhá vždy v lovné dny a to  v buňce u rybníka.
7.) Lov dravých ryb je povolen od 16. 8. Povolený způsob lovu je pouze vláčení na umělé nástrahy. Háčky umělé nástrahy musejí být bez protihrotu nebo protihrot zamáčknout.
 8.) Denní služba je oprávněna kdykoliv během lovu zkontrolovat dodržování předepsaných pravidel včetně předepsaného povinného vybavení (háčky bez protihrotu, pean, podběrák, skládací metr, podložka) a v případě závažného porušení pravidel je služba oprávněna odebrat lovícímu povolenku a vykázat dotyčného od vody. 
Lovné dny a hodiny lovu jsou upravovány podle aktuální roční doby a jsou aktualizovány na www.rybnikvylanta.estranky.cz a na vývěskách.

Ostatní zásady lovu jsou ustanoveny v bližších podmínkách výkonu rybářského práva MRS.